Jul 20, 2019   6:57 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Art kindergarten
Written by (author): Ing. arch. Adam Brna
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art škôlka
Summary:Zadania na riešenie tohtoročnej bakalárskej práce boli dve, a to ART škôlka alebo Senior art centrum, obe s pozemkom prideleným v Petržalke, Jantárová cesta. Na základe osobných preferencií som si vybral prvé zadanie - ART škôlku. Riešený pozemok v Petržalke v blízkosti veľkého Draždiaka je momentálne nevyužívaný ale slúži miestnym obyvateľom aj na rekreačné účely ako pás neorganizovanej zelene. Umiestnenie budovy s voľno časovou funkciou v husto zastavanom prostredí som sa rozhodol riešiť ako samostatný objekt v parku, pričom zachovám existujúcu zeleň na vybranej parcele a pridávam extra ďalšiu zeleň, chodníky a priestory na trávenie voľného času aj mimo budovy. Prvoradé bolo vytvoriť priestor na výučbu detí predškolského veku a snaha o kľudné, harmonické prostredie . Druhoradé bolo poskytnúť miesto na tvorbu a kreatívne prostredie širokej verejnosti, no aj deťom, ktoré sú žiakmi tamojšej škôlky. Budova spolupracuje s okolím, hmotou a farbami spestruje okolie, no zároveň pridáva plnohodnotný architektonický prvok.
Key words:art škôlka, park, Chorvátske rameno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited