Jul 18, 2019   7:51 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residence of Ambassador
Written by (author): Bc. Katarína Írová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca
Summary:Cieľom návrhu bolo vytvoriť rezidenciu pre veľvyslanca, hlavná funkcia rezidencie by mala byť určená pre súkromné bývanie veľvyslanca s rodinou, no taktiež reprezentačné účely a konzulárny úrad pre verejnosť. Riešené územie sa nachádza v Starom meste Bratislavy v blízkosti Mudroňovej ulice. Poloha tohto územia poskytuje nielen príjemné a pokojné prostredie, ale taktiež výbornú dostupnosť do centra hlavného mesta. Okolitá zástavba je tvorená rodinnými domami, ale v blízkom okolí sa nachádzajú i ambasády Bieloruskej republiky a Čínskej ľudovej republiky. Pre architektonické prevedenie rezidencie sú nosnými pilierami, dôraz na zvýšenú bezpečnosť a súkromie ale i danosti terénu tohto územia. Z celkovej filozofie a podmienok v závere vznikajú tri samostatné hranoly, v rôznych výškových úrovniach, ktorých každý je nositeľom individuálnej funkcie.
Key words:rezidencia, zástavba, návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited