5. 6. 2020  5:38 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     Výuka
     
     Publikace
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Materská škola 2020
Autor: Ing. arch. Júlia Giláňová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Materská škola 2020
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bola radikálna prestavba objektu materskej školy v Žiari nad Hronom v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie, v štandarde udržateľnej a energeticky nenáročnej „architektúry 2020“. Dôraz bol kladený nielen na zlepšenie technického stavu budovy, ale aj na reflexiu očakávaných zmien v predprimárnom vzdelávaní, skvalitnenie prevádzky a vnesenie nových architektonických hodnôt do prostredia výučby. V prvej fáze sa štúdia zameriava na vytýčenie hlavných problémov jestvujúceho objektu a pedagogického procesu výučby, ktoré nespĺňajú nároky a požiadavky dnešnej doby. Cieľom bolo nastavenie optimálneho princípu výučby a následné zefektívnenie využívania existujúcej budovy. Priestory škôlky boli vo veľkej miere navrhnuté tak, aby mohlo v priebehu času dochádzať k ich variabilnému využívaniu prostredníctvom prepájania alebo rozdeľovania miestností podľa potreby a danej situácie. V druhej fáze návrhu sme sa zamerali na skvalitnenie prevádzkových vzťahov objektu, ktorý pôvodne pozostáva z dvoch samostatných budov. Hlavnou prioritou preto bol návrh ich funkčného prepojenia a zlepšenie prevádzky a orientácie v objekte. Spojovacia hmota zároveň poslúžila ako priestor pre doplnkové interiérové a exteriérové funkcie chýbajúce v existujúcom objekte. Návrhom prestavby sa podarilo nielen výrazne zlepšiť energetické parametre objektu, ale aj zatraktívniť a skvalitniť existujúce predškolské zariadenie, ktoré tak poskytuje príjemné prostredie pre rast a výchovu detí.
Klíčová slova:
materská škola, prestavba, variabilita, energetická efektívnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně