Jul 23, 2019   7:29 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kindergarten 2020
Written by (author): Ing. arch. Júlia Giláňová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materská škola 2020
Summary:Cieľom diplomovej práce bola radikálna prestavba objektu materskej školy v Žiari nad Hronom v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie, v štandarde udržateľnej a energeticky nenáročnej „architektúry 2020“. Dôraz bol kladený nielen na zlepšenie technického stavu budovy, ale aj na reflexiu očakávaných zmien v predprimárnom vzdelávaní, skvalitnenie prevádzky a vnesenie nových architektonických hodnôt do prostredia výučby. V prvej fáze sa štúdia zameriava na vytýčenie hlavných problémov jestvujúceho objektu a pedagogického procesu výučby, ktoré nespĺňajú nároky a požiadavky dnešnej doby. Cieľom bolo nastavenie optimálneho princípu výučby a následné zefektívnenie využívania existujúcej budovy. Priestory škôlky boli vo veľkej miere navrhnuté tak, aby mohlo v priebehu času dochádzať k ich variabilnému využívaniu prostredníctvom prepájania alebo rozdeľovania miestností podľa potreby a danej situácie. V druhej fáze návrhu sme sa zamerali na skvalitnenie prevádzkových vzťahov objektu, ktorý pôvodne pozostáva z dvoch samostatných budov. Hlavnou prioritou preto bol návrh ich funkčného prepojenia a zlepšenie prevádzky a orientácie v objekte. Spojovacia hmota zároveň poslúžila ako priestor pre doplnkové interiérové a exteriérové funkcie chýbajúce v existujúcom objekte. Návrhom prestavby sa podarilo nielen výrazne zlepšiť energetické parametre objektu, ale aj zatraktívniť a skvalitniť existujúce predškolské zariadenie, ktoré tak poskytuje príjemné prostredie pre rast a výchovu detí.
Key words:materská škola, prestavba, variabilita, energetická efektívnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited