Jul 18, 2019   0:35 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cultural center 2020
Written by (author): Ing. arch. Martina Bognerová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kultúrne centrum 2020
Summary:Spoločnosť sa neustále mení a s tým sú spojené aj nové požiadavky na architektúru, funkciu či riešenie vnútorného komfortu. Predovšetkým architektúra občianskych budov sa stáva čoraz otvorenejšou, atraktívnejšou a flexibilnejšou pre široké skupiny verejnosti. Témou tejto diplomovej práce je rekonštrukcia a radikálna obnova objektu kina v Leopoldove. Cieľom bolo vytvoriť priestor, s dôrazom na požiadavky doby, udržateľnosť a energetickú nenáročnosť „architektúry 2020“. Novou funkčnou náplňou je predovšetkým kultúrne centrum, ktorého základ tvorí variabilne navrhnutá sála pre široké spektrum podujatí pre verejnosť, či jednotlivca. Ďalej priestor pre voľný čas, ktorého súčasťou je základná umelecká škola. Tretím funkčným blokom je fit centrum, ktoré spolu s exteriérovým skate parkom tvoria novú platformu verejného priestoru.
Key words:kultúrne centrum, kino, rekonštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited