14. 8. 2020  19:32 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     Výuka
     
          Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rezidencia veľvyslanca
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:Tému Rezidenčná vila som si vybral pre typológiu zadania a lokalitu zadanej parcely. Kedže parcela sa nachádza v dostatočne veľkom svahu, mojou úlohou bolo sa s ním architektonicky vysporiadať. Riešená lokalita sa nachádza v blízkosti iných veľvyslanectiev, na Jančovej ulici, Bratislava-Staré mesto. Návrh spočíva vo vytvorení budovy, ktorá ma reprezentačný a zároveň obytný charakter a svojim dizajnom zapadne do okolitého prostredia, ale zároveň sa svojou architektúrou stáva originálom, ktorý svojím dispozičným, hmotovým a materiálovým riešením ponúka kvality na vysokej úrovni. Návrh sa skladá z dvoch navzájom prelínajúcich sa hmôt ktoré sa funkčne odlišujú.Prvá hmota, ktorej hlavné fasády sú orientované na svetové strany juh a sever, spĺňa pracovné a reprezentačné funkcie. Druhá hmota ktorá je kolmo nasadená spĺňa obytné a súkromné požiadavky veľvyslanca a jeho rodiny, pracovníkov. Budova má 2 hlavné vstupy a 2 vedľajšie + garážový vjazd do podzemia. Pri vstupe do hlavnej časti rezidencie je možné sa dostať do všetkých častí rezidencie – pracovnej, súkromej a reprezentačnej. Jednotlivé funkcie sú podelené podľa jednotlivých krídel. Na prvom podlaží sa dispozičné riešenie snaží návštevníkov vítať svojim dominantno reprezentatívnym charakterom, kedy celá hala pôsobí otvoroene s priamym kontaktom k exteriérovým terasám. Druhé podlažie spĺňa obytnú a súkromnú funkciu pre veľvyslanca, jeho rodinu a zamestnancov. Architektúra budovy má svoj funkcionalistický charakter bez výrazných akcentov.
Klíčová slova:
rezidencia, veľvyslanec, funkionalizmus, reprezentácia, bývanie, súkromný život

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně