Jul 18, 2019   3:10 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residence of Ambassador
Written by (author): Bc. Ondrej Jobus
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca
Summary:Tému Rezidenčná vila som si vybral pre typológiu zadania a lokalitu zadanej parcely. Kedže parcela sa nachádza v dostatočne veľkom svahu, mojou úlohou bolo sa s ním architektonicky vysporiadať. Riešená lokalita sa nachádza v blízkosti iných veľvyslanectiev, na Jančovej ulici, Bratislava-Staré mesto. Návrh spočíva vo vytvorení budovy, ktorá ma reprezentačný a zároveň obytný charakter a svojim dizajnom zapadne do okolitého prostredia, ale zároveň sa svojou architektúrou stáva originálom, ktorý svojím dispozičným, hmotovým a materiálovým riešením ponúka kvality na vysokej úrovni. Návrh sa skladá z dvoch navzájom prelínajúcich sa hmôt ktoré sa funkčne odlišujú.Prvá hmota, ktorej hlavné fasády sú orientované na svetové strany juh a sever, spĺňa pracovné a reprezentačné funkcie. Druhá hmota ktorá je kolmo nasadená spĺňa obytné a súkromné požiadavky veľvyslanca a jeho rodiny, pracovníkov. Budova má 2 hlavné vstupy a 2 vedľajšie + garážový vjazd do podzemia. Pri vstupe do hlavnej časti rezidencie je možné sa dostať do všetkých častí rezidencie – pracovnej, súkromej a reprezentačnej. Jednotlivé funkcie sú podelené podľa jednotlivých krídel. Na prvom podlaží sa dispozičné riešenie snaží návštevníkov vítať svojim dominantno reprezentatívnym charakterom, kedy celá hala pôsobí otvoroene s priamym kontaktom k exteriérovým terasám. Druhé podlažie spĺňa obytnú a súkromnú funkciu pre veľvyslanca, jeho rodinu a zamestnancov. Architektúra budovy má svoj funkcionalistický charakter bez výrazných akcentov.
Key words:rezidencia, veľvyslanec, funkionalizmus, reprezentácia, bývanie, súkromný život

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited