2. 6. 2020  9:56 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Malý dom ako udržateľný koncept
Autor:
Pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Malý dom ako udržateľný koncept
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je predstaviť koncept, ktorý je alternatívou k životu s hypotékou a ktorý by mohol byť slovenskou verziou celosvetového Tiny House Movement, populárneho v súčastnosti najmä v Spojených štátoch a v Austrálii. Na účely tejto práce som navrhol legislatívnu úpravu termínu drobná stavba, kde by sa doplnila definícia malého domu, ktorý momentálne zákony nepoznajú. Takáto zmena by zjednodušila schvaľovací proces a pomohla spopularizovať malý dom. Zároveň vytvára priestor pre hľadanie nového a efektívnejšieho urbanizmu v satelitných dedinách pri spádových mestách. Práca je reakciou na spoločenskú situáciu na Slovensku, kde v roku 2017 bolo vedených 968 986 exekúcií voči fyzickým osobám. Okrem malého domu sú jednou z alternatív nájomné byty, po Rumunsku však má Slovenko najmenší nájomný bytový fond v Európskej únii, preto na byt musí človek čakať aj pár rokov. Zároveň viac ako 56 percent mladých Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále býva u rodičov, čo je spôsobené aj strachom zo zadĺženia sa. Preto považujem tému za veľmi aktuálnu.
Klíčová slova:
malý dom, udržateľnosť, legislatíva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně