Jul 17, 2019   5:30 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tiny house as a sustainable concept
Written by (author): Ing. arch. Martin Majna
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Malý dom ako udržateľný koncept
Summary:Cieľom diplomovej práce je predstaviť koncept, ktorý je alternatívou k životu s hypotékou a ktorý by mohol byť slovenskou verziou celosvetového Tiny House Movement, populárneho v súčastnosti najmä v Spojených štátoch a v Austrálii. Na účely tejto práce som navrhol legislatívnu úpravu termínu drobná stavba, kde by sa doplnila definícia malého domu, ktorý momentálne zákony nepoznajú. Takáto zmena by zjednodušila schvaľovací proces a pomohla spopularizovať malý dom. Zároveň vytvára priestor pre hľadanie nového a efektívnejšieho urbanizmu v satelitných dedinách pri spádových mestách. Práca je reakciou na spoločenskú situáciu na Slovensku, kde v roku 2017 bolo vedených 968 986 exekúcií voči fyzickým osobám. Okrem malého domu sú jednou z alternatív nájomné byty, po Rumunsku však má Slovenko najmenší nájomný bytový fond v Európskej únii, preto na byt musí človek čakať aj pár rokov. Zároveň viac ako 56 percent mladých Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále býva u rodičov, čo je spôsobené aj strachom zo zadĺženia sa. Preto považujem tému za veľmi aktuálnu.
Key words:malý dom, udržateľnosť, legislatíva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited