Jul 20, 2019   11:59 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:School 2020 - new challenges, new approaches
Written by (author): Ing. arch. Laura Foltínová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Škola 2020 - nové výzvy a nové prístupy
Summary:Cieľom záverečnej práce bol návrh novostavby objektu základnej školy v obci Stupava v podrobnosti architektonickej štúdie v štandarde udržateľnej a energeticky nenáročnej ,,architektúry 2020.´´ Dôraz bol kladený nie len na architektonickú kvalitu, ale aj zapojenie školy do kontextu sídla a skvalitnenie prostredia. Nová pedagogika vyžaduje nové architektonické prístupy vyžadujúce flexibilitu. Základná ,,škola budúcnosti´´ v jednom z obľúbených satelitov Bratislavy by nemala byť len centrum základného vzdelania pre žiakov, ale aj miestom pre trávenie voľného času detí a rodičov. Mala by slúžiť zároveň ako komunitné centrum s možnosťou kultúrneho, športového vyžitia a rozvoja osobných záujmov. To sú najdôležitejšie hodnoty návrhu, ktoré sa pretavili do architektonického riešenia a prinášajú efektívne využitie školy v rôznych časových intervaloch. Výsledkom je energeticky nenáročné a atraktívne školské zariadenie pre rozvoj vzdelania a výchovu detí ako aj budovanie medziľudských vzťahov a spoločných záujmov.
Key words:základná škola, udržateľnosť, Komunita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited