10. 8. 2020  21:19 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty
     
     
     
Publikace          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Pracovisko 2020
Autor:
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Pracovisko 2020
Abstrakt:
Témou mojej diplomovej práce je návrh pracoviska 2020. Práca sa snaží nájsť podobu pracoviska, ktoré by v dnešnej dobe vyhovovalo stále rýchlejšie sa meniacim požiadavkám na pracovné priestory. Ideálne pracovisko je preto flexibilné a poskytuje v jednom celku dostatok priestoru ako pre tradičné kancelárie, tak aj pre nové formy práce ako coworking a startupy. Zároveň sa zameriava na vytvorenie priestoru pre rôzne druhy práce a ponúka priestor pre prácu na počítači, dielne pre remeselnú činnosť alebo oddelenie pre služby a prácu so zákazníkmi. Tieto hlavné princípy sú aplikované pri radikálnej obnove objektu bývalého supermarketu Billy v meste Senica. Obnova objektu je v práci vnímaná ako ekologické riešenie, ktoré používa vyhovujúcu halovú konštrukciu existujúcej stavby a vnáša do nej nové funkcie. Budova tak dostáva nový význam aj v rámci mestskej štruktúry. V práci je riešené aj priľahlé okolie, kde dochádza k revitalizácii parku a vytvoreniu nového námestia spájajúceho budovu so Záhorskou galériou. Verejný priestor je doplnený o pavilóny, ktoré slúžia na športovo-rekreačné účely, ako detský kútik alebo aj ako netypické kancelárie v prírode.
Klíčová slova:pracovisko, coworking, revitalizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně