5. 6. 2020  6:28 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Výuka
     
     Publikace
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Pracovisko 2020
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Pracovisko 2020
Abstrakt:
Témou mojej diplomovej práce je návrh pracoviska 2020. Hlavným cieľom zámeru je nájsť a vyzdvihnúť všetky hodnoty územia a opätovne ich obnoviť a začleniť do širšieho územia Vysočian. V rámci týchto myšlienok je uvažované s regeneráciou celej lokality, zachovanie genia loci miesta, s revitalizáciou významných stavieb a zároveň navrátenie života do tohto v súčasnej dobe mŕtveho, verejnosti uzavretého areálu. Ako najdôležitejšiu úlohu si autor stanovil rešpektovať jedinečný charakter miesta, ochrániť existujúce hodnoty územia. Preto autor uvažuje a navrhuje zachovať čo najviac z budovy bývalého mlyna, vysoký komín a bývalú administratívnu budovu z počiatku 20. storočia od architekta Huberta Gessner. Ostatné objekty výrobného areálu bohužiaľ nemajú vďaka účelovým prestavbám, búraniu, zanedbanej údržbe a často narušenej statike už svoju hodnotu a budú odstránené. Obnova významných existujúcich budov Bývalý mlyn pekární je v horšom stave, vzhľadom k svojej rôznorodé kompozícii je jeho plná využiteľnosť obtiažna. Snahou autora je zachovať všetky jeho najhodnotnejšie možné časti, ktoré sa citlivo zrenovujú. Táto regenerácia spojená s novým využitím stavby pre atypické bývanie pre zamestnancov, tržnicu, kaviareň, pekáreň , multimediálny priestor-menšia divadelná scéna, prednášková miestnosť, administratívne priestory pre start-upy a coworking, výtvarné dielne, športové využitie. Za stavbou mlyna sa vyníma vysoký komín bývalej kotolne. Cieľom návrhu je aj tento komín zachovať. Komín zostane výškovou dominantou územia, orientačným bodom a znakom minulosti, ktorý je obohatení vyhliadkovou funkciou. Bývalá správna budova, nehnuteľná kultúrna pamiatka na pozemku, bude využitá pre malú administratívu, alebo iné vhodné účely.
Klíčová slova:pracovisko, mlyn, komín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně