Jul 24, 2019   6:19 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fitness Center Smrečianska sreet, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Andrea Mokráňová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fitness centrum (Smrečnianska ul. Bratislava)
Summary:Navrhovaný objekt fitnesscentra sa nachádza na nezastavanom pozemku na Mikovíniho ulici v Bratislave. Navrhovaná stavba je prístupná zo Smrečianskej ulice z juhozápadu pre osobnú automobilovú dopravu a z juhovýchodnej strany pre peších. Prípojky inžinierskych sietí sú vyvedené z jestvujúcich sietí zo Smrečianskej ulice. V objekte sa nachádzajú priestory pre relaxáciu, oddych a šport. Na prvom nadzemnom podlaží je situovaný juicebar, šatne pre návštevníkov, detský kútik, squash, sauna, masáže a solárium. Funkčnou náplňou druhého nadzemného podlažia je fitness silové i kardio a aerobic telocvične. Parkovanie je riešené v prvom podzemnom podlaží, na teréne sa nachádza iba pohotovostné státie a státie pre imobilných. Vjazd sa napája na Smrečiansku ulicu.
Key words:železobetónový skelet, športové a relax centrum, fitness centrum


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited