Jul 20, 2019   6:14 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: guest house with restaurant in the area of Cesta na Cerveny most
Written by (author): Ing. arch. Marek Abramovič
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Penzión s reštauráciou – Cesta na Červený most
Summary:SÚHRN ZADANÍ TEJTO PRÁCE JE RIEŠENIE OBJEKTU PENZINU S REŠTAURÁCIOU. OBJEKT MÁ BYŤ SITUOVANÝ V LOKALITE CESTA NA ČERVENÝ MOST V BRATISLAVE. CIEĽOM ZADANIA JE PRÍPRAVA NA STAVEBNÉ POVOLENIE CEZ KONCEPT A ŠTÚDIU AŽ PO SAMOTNÝ PRÁCU NA STAVEBNÉ KONANIE.PROJEKT OBSAHUJE URBANISTICKÉ RIEŠENIE SITUÁCIE S NAPOJENÍM NA INŽINIERSKÉ SIETE, PODORYSY, REZY, POHLADY, MIERKOVÉ PREHĹBENIA, KONŠTRUKČNÉ DETAILY A VIZUÁLNY ZOBRAZENIA OBJEKTU.CIEĽOM PREDMETU BOLO I ŠTÚDIUM TYPOLOGICKÝCH NÁLEŽISTI PRISLÚCHAJÚCICH DANEJ PROBLEMATIKE SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM LOKALITY A PROBLÉMOV VYSKYTUJÚCICH SA V ÚZEMÍ AKO JE NAJMA PRÍTOMNOSŤ ŽELEZNIČNÉHO PREPOJENIA BRATISLAVY A VIEDNE. VHODNÝM SPESTRENÍM JE PREPOJENIE PENZIÓNU S TURISTICKÝM CHODNÍKOM VEDÚCEHO NA ZELEZNU STUDIENKU.
Key words:penzión, reštaurácia, izba

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited