5. 6. 2020  5:27 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty
     
Výuka
     
     
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Penzión s reštauráciou – Cesta na Červený most
Autor: Bc. Barbora Adamcová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Penzión s reštauráciou – Cesta na Červený most
Abstrakt:
Témou tejto bakalárskej práce je vyriešenie stavby penziónu s reštauráciou na Ceste na Červený most v Bratislave, pričom tieto dve prevádzky majú byť samostatné. Výsledkom práce je textová a výkresová časť. Riešenie tohto projektu prechádzalo viacerými štádiami rozpracovanosti od prvotnej idey, cez architektonickú štúdiu až po vyriešenie konkrétnych konštrukčných detailov. Pri riešení a tvorbe tohto objektu sa dodržiavali typologické, urbanistické aj konštrukčné požiadavky a normy. Výsledná grafická forma je rozdelená na časť projektu pre územné konanie a na časť projektu pre stavebne konanie. Prílohy práce obsahujú výkresy v daných mierkach a fyzický model objektu.
Klíčová slova:projekt, penzión, reštaurácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně