Jul 20, 2019   9:59 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Boarding house and restaurant - Cesta na Červený most
Written by (author): Bc. Barbora Adamcová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Penzión s reštauráciou – Cesta na Červený most
Summary:Témou tejto bakalárskej práce je vyriešenie stavby penziónu s reštauráciou na Ceste na Červený most v Bratislave, pričom tieto dve prevádzky majú byť samostatné. Výsledkom práce je textová a výkresová časť. Riešenie tohto projektu prechádzalo viacerými štádiami rozpracovanosti od prvotnej idey, cez architektonickú štúdiu až po vyriešenie konkrétnych konštrukčných detailov. Pri riešení a tvorbe tohto objektu sa dodržiavali typologické, urbanistické aj konštrukčné požiadavky a normy. Výsledná grafická forma je rozdelená na časť projektu pre územné konanie a na časť projektu pre stavebne konanie. Prílohy práce obsahujú výkresy v daných mierkach a fyzický model objektu.
Key words:projekt, penzión, reštaurácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited