5. 6. 2020  6:43 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     Výuka
     
     
Publikace     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Penzión s reštauráciou – Cesta na Červený most
Autor: Ing. arch. Lucia Adamová
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Penzión s reštauráciou – Cesta na Červený most
Abstrakt:
Súhrn v štátnom jazyku Cieľom bakalárskeho projektu bolo navrhnúť a vypracovať architektonický návrh (projekt stavby pre územné konanie) a projekt stavby (projekt stavby pre stavebné konanie) na penzión s reštauráciou- pri Ceste na Červený Most, v Bratislave. Prostredie rekreačnej oblasti Železná studienka, členitosť terénu a funkčno- prevádzkové vzťahy pozemku voči okolitej zástavbe ovplyvnili v najväčšej miere môj návrh. Odrazilo sa to v napojení objektu na existujúcu infraštruktúru, v osadení objektu na pozemku a v neposledom rade aj na konštrukčnom a materiálovom riešení objektu. Kľúčové slová: rekreácia a voľný čas, prírodné prostredie a terasovito upravený terén, pasívny štandard budovy. Odvíjajú sa od postupnosti riešenia zadania a sú bodmi, ktoré v najväčšej miere ovplyvnili môj návrh. Význam celej práce je v poskytnutí riešenia pre spôsob využitia danej lokality za účelom rekreácie a trávenia voľého času (poskytnúť ubytovanie, stravovanie a priestory seminárnej miestnosti verejnosti, za účelom konania sa školiacich pobytov v rekreačnej oblasti).
Klíčová slova:
rekreácia a voľný čas, prírodné prostredie, pasívna budova

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně