Jul 24, 2019   6:17 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: pension with restaurant on „Cesta na Červený Most“ in Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Lucia Adamová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Penzión s reštauráciou – Cesta na Červený most
Summary:Súhrn v štátnom jazyku Cieľom bakalárskeho projektu bolo navrhnúť a vypracovať architektonický návrh (projekt stavby pre územné konanie) a projekt stavby (projekt stavby pre stavebné konanie) na penzión s reštauráciou- pri Ceste na Červený Most, v Bratislave. Prostredie rekreačnej oblasti Železná studienka, členitosť terénu a funkčno- prevádzkové vzťahy pozemku voči okolitej zástavbe ovplyvnili v najväčšej miere môj návrh. Odrazilo sa to v napojení objektu na existujúcu infraštruktúru, v osadení objektu na pozemku a v neposledom rade aj na konštrukčnom a materiálovom riešení objektu. Kľúčové slová: rekreácia a voľný čas, prírodné prostredie a terasovito upravený terén, pasívny štandard budovy. Odvíjajú sa od postupnosti riešenia zadania a sú bodmi, ktoré v najväčšej miere ovplyvnili môj návrh. Význam celej práce je v poskytnutí riešenia pre spôsob využitia danej lokality za účelom rekreácie a trávenia voľého času (poskytnúť ubytovanie, stravovanie a priestory seminárnej miestnosti verejnosti, za účelom konania sa školiacich pobytov v rekreačnej oblasti).
Key words:rekreácia a voľný čas, prírodné prostredie, pasívna budova

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited