10. 8. 2020  21:10 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

          Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Športová hala s vybavenosťou
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Športová hala s vybavenosťou
Abstrakt:
Zadanie športovej haly v Rači sme dostali vďaka neobmedzujúcemu pozemku, ktorý ponúkal veľké možnosti situovania objektu. Dal sa tu uplatniť kreatívny prístup. Zadaná lokalita sa nachádza v okrajovej časti Bratislavy, v mestskej časti Rača. V okolí riešeného územia sa nachádza prevažne stredne a veľa podlažná bytová zástavba. Nachádza sa tu aj občianska vybavenosť komerčného i nekomerčného charakteru. Rušivým elementom oblasti je zberná cesta II triedy- Račianska, ktorá je v pracovných dňoch veľmi zaťažená, pretože tvorí hlavnú spojovaciu komunikáciu smer Bratislava -- Pezinok. Od nášho pozemku ju však oddeľuje električková trať, takže hluk spôsobený hustou premávkou je oslabený vzdialenosťou od pozemku. Mojím zámerom bolo vytvoriť budovu, ktorá by nenarúšala okolité prostredie a pôsobila by svojou polohou v zadanej lokalite prirodzene a hlavne prístupne. Umiestnila som ju na severozápadnú časť pozemku, na križovatke ulíc Hečkova - Račianska. Táto časť pozemku predstavovala rovinatý terén a z hľadiska nákladov na výstavbu by predstavovala najlepšiu voľbu. Peší prístup je bezproblémový, pretože na križovatkách, ktoré zároveň tvorí hranicu riešeného územia sa nachádzajú zastávky električkovej dopravy. Možností parkovania v danej lokalite je pomerne veľa. Dá sa parkovať pozdĺž pozemku. Cesty tu nie sú zaťažené a tak sú tieto státia k dispozícii. Aj na pozemku sa nachádza parkovisko, ktoré slúži zamestnancom i návštevníkom. Neuvažujem preto s podzemným parkovaním. Objekt je situovaný pozdĺžnou osou v smere východ -- západ. Hlavný vstup do haly sa nachádza na severozápadnej strane. Na západe sa zošikmuje hlavné priečelie objektu, ktoré ponúka v danej lokalite asi najkrajší výhľad smerom na Karpaty. Mojím cieľom bolo navrhnúť jednoduchý objekt, ktorý by svojou architektúrou pôsobila jednoducho, a zároveň aj zaujímavo. Navrhnutá športová hala je riešená ako trojpodlažný objekt, s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Predstavuje dva kvádre so zošikmenými stenami, ktoré sú na seba položené, pričom šikmé steny hlavného a vedľajšieho priečelia sú rôznobežné. Objekt je na pohľad veľmi jednoduchých tvarov, no túto jednoduchosť ako kontrastný prvok dopĺňajú rôzne výškovo položené okná na fasáde. Tá je riešená dvojfarebne. Použila som kombináciu bieleho a rubínového obkladu. Kontrast týchto farieb spôsobuje ich vzájomné posunutie do popredia.
Klíčová slova:
šport, hala, Rača

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně