Jul 17, 2019   0:25 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sports Hall with Facilities
Written by (author): Ing. arch. Martina Kubincová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Športová hala s vybavenosťou
Summary:Zadanie športovej haly v Rači sme dostali vďaka neobmedzujúcemu pozemku, ktorý ponúkal veľké možnosti situovania objektu. Dal sa tu uplatniť kreatívny prístup. Zadaná lokalita sa nachádza v okrajovej časti Bratislavy, v mestskej časti Rača. V okolí riešeného územia sa nachádza prevažne stredne a veľa podlažná bytová zástavba. Nachádza sa tu aj občianska vybavenosť komerčného i nekomerčného charakteru. Rušivým elementom oblasti je zberná cesta II triedy- Račianska, ktorá je v pracovných dňoch veľmi zaťažená, pretože tvorí hlavnú spojovaciu komunikáciu smer Bratislava -- Pezinok. Od nášho pozemku ju však oddeľuje električková trať, takže hluk spôsobený hustou premávkou je oslabený vzdialenosťou od pozemku. Mojím zámerom bolo vytvoriť budovu, ktorá by nenarúšala okolité prostredie a pôsobila by svojou polohou v zadanej lokalite prirodzene a hlavne prístupne. Umiestnila som ju na severozápadnú časť pozemku, na križovatke ulíc Hečkova - Račianska. Táto časť pozemku predstavovala rovinatý terén a z hľadiska nákladov na výstavbu by predstavovala najlepšiu voľbu. Peší prístup je bezproblémový, pretože na križovatkách, ktoré zároveň tvorí hranicu riešeného územia sa nachádzajú zastávky električkovej dopravy. Možností parkovania v danej lokalite je pomerne veľa. Dá sa parkovať pozdĺž pozemku. Cesty tu nie sú zaťažené a tak sú tieto státia k dispozícii. Aj na pozemku sa nachádza parkovisko, ktoré slúži zamestnancom i návštevníkom. Neuvažujem preto s podzemným parkovaním. Objekt je situovaný pozdĺžnou osou v smere východ -- západ. Hlavný vstup do haly sa nachádza na severozápadnej strane. Na západe sa zošikmuje hlavné priečelie objektu, ktoré ponúka v danej lokalite asi najkrajší výhľad smerom na Karpaty. Mojím cieľom bolo navrhnúť jednoduchý objekt, ktorý by svojou architektúrou pôsobila jednoducho, a zároveň aj zaujímavo. Navrhnutá športová hala je riešená ako trojpodlažný objekt, s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Predstavuje dva kvádre so zošikmenými stenami, ktoré sú na seba položené, pričom šikmé steny hlavného a vedľajšieho priečelia sú rôznobežné. Objekt je na pohľad veľmi jednoduchých tvarov, no túto jednoduchosť ako kontrastný prvok dopĺňajú rôzne výškovo položené okná na fasáde. Tá je riešená dvojfarebne. Použila som kombináciu bieleho a rubínového obkladu. Kontrast týchto farieb spôsobuje ich vzájomné posunutie do popredia.
Key words:šport, hala, Rača

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited