5. 6. 2020  6:41 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Športová hala s vybavenosťou
Autor:
Ing. arch. Lucia Kučerová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Športová hala s vybavenosťou
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť nový objekt športovej haly do športového areálu v mestskej časti Rača v Bratislave. Súčasťou práce bolo aj riešenie problémov existujúceho športového areálu. Najvýznamnejšími problémami riešenej lokality je nedostačujúce vybavenie areálu, nadmerný hluk z blízkej komunikácie, nevhodné dopravné napojenie, absencia peších komunikácií v rámci areálu a nedostatočná kapacita stacionárnej dopravy. Súčasný stav športového areálu nevyhovuje z hľadiska vybavenosti a aktuálnych potrieb športových stavieb a plôch. Jednotlivé športové prevádzky sú rozptýlené po celom areáli bez dostačujúceho prepojenia pešími alebo dopravnými komunikáciami. Bakalárska práca obsahuje návrh urbanistického riešenia časti areálu, ktorý rieši dopravné a prevádzkové vzťahy na jeho území a umiestnenie novo navrhovaného objektu športovej haly. Práca sa zaoberá jeho komplexným architektonickým, funkčno-prevádzovým, dispozičným a konštrukčným riešením od podrobnosti vypracovania projektu pre územné konanie, cez podrobnosť projektu pre stavebné konanie až po riešenie detailov. Novo navrhovaný objekt v sebe koncentruje všetky potrebné funkcie objektu športovej haly. Poskytuje priestor hracej plochy dimenzovanej na rozmer basketbalového ihriska, dostatočné šatňové a hygienické priestory a priestory pre prevádzku objektu. Taktiež umožňuje zákazníkom a návštevníkom využiť kaviarenské zariadenie vizuálne prepojené s exteriérom, alebo zariadenie fitnes centra so samostatnou prevádzkou. Navrhovaný objekt okrem obsiahnutých funkcií aj dotvára prostredie areálu a prispieva svojim architektonickým riešením k zvýšeniu estetickej hodnoty riešenej lokality.
Klíčová slova:
šport, Rača, hala

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně