Jul 16, 2019   7:05 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Car showroom and service
Written by (author): Bc. Martin Mišenko
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón s autoservisom
Summary:Úlohou tohto zadania bolo vytvoriť budovu autosálonu, objektu určeného na výstavu a predaj automobilov, ich servis a poskytovanie ďalších služieb a odborných informácií spojených s automobilovým priemyslom a samotnou predávanou značkou. Návrh budovy je ovplyvnení hlavne dispozičným riešením a automobilovou značkou. Objekt je rozdelení na tri časti a to časť autosalónu, administratívy a servisu. Hlavným priestorom a aj architektonickým prvkom je priestor autosalónu. Konštrukčný systém je kombinovaný -- železobetónové stĺpy a obvodové steny z betónovych tvárnic. Stropy sú z Cobiax dosiek t.z. zo železobetónu. Cieľom tohto návrhu bolo navrhnúť objekt ktorý, svojou myšlienkou a riešením dopomohne k predaju, propagácii a servisu danej značky.
Key words:autosalón, autoservis, MINI

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited