10. 8. 2020  21:12 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     Výuka     Projekty
     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Edukačné centrum STU
Autor: Ing. arch. Viktória Sabadošová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Edukačné centrum STU
Abstrakt:
Zadaním záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť budovu edukačného centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s pozemkom situovaným v mestskej časti Bratislava -- Staré mesto na Ulici Imricha Karvaša. Pri navrhovaní objektu edukačného centra som vychádzala z potenciálov a obmedzení, ktoré daná lokalita ponúkala. Jedná sa o mestskú časť Staré mesto -- Bratislava. Parcela je lemovaná budovou hotelu Saffron a objektami určenými na asanáciu, bytovým domom a budovou NBS. Tvar pozemku je lichobežníkový s najužšou stranou smerujúcou k Radlinského ulici. Pozemok je mierne svahovitý, zvažuje sa od Slovanskej k Radlinského ulici. Umiestnenie objektu rešpektuje normatívne determinanty a dané urbanistické možnosti. Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie pôdorysného tvaru jednotlivých budov s ohľadom na osi vytvorené pravdepodobnými trasami peších návštevníkov. Viedlo to k vytvoreniu troch tvarovo odlišných budov spojených do harmonického celku napriek vizuálnemu kontrastu.
Klíčová slova:edukácia, knižnica, mediatéka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně