Jul 21, 2019   1:59 a.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Education center
Written by (author): Ing. arch. Viktória Sabadošová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Edukačné centrum STU
Summary:Zadaním záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť budovu edukačného centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s pozemkom situovaným v mestskej časti Bratislava -- Staré mesto na Ulici Imricha Karvaša. Pri navrhovaní objektu edukačného centra som vychádzala z potenciálov a obmedzení, ktoré daná lokalita ponúkala. Jedná sa o mestskú časť Staré mesto -- Bratislava. Parcela je lemovaná budovou hotelu Saffron a objektami určenými na asanáciu, bytovým domom a budovou NBS. Tvar pozemku je lichobežníkový s najužšou stranou smerujúcou k Radlinského ulici. Pozemok je mierne svahovitý, zvažuje sa od Slovanskej k Radlinského ulici. Umiestnenie objektu rešpektuje normatívne determinanty a dané urbanistické možnosti. Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie pôdorysného tvaru jednotlivých budov s ohľadom na osi vytvorené pravdepodobnými trasami peších návštevníkov. Viedlo to k vytvoreniu troch tvarovo odlišných budov spojených do harmonického celku napriek vizuálnemu kontrastu.
Key words:edukácia, knižnica, mediatéka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited