Jul 17, 2019   10:27 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:automobile showroom with service station
Written by (author): Ing. arch. Lucia Miková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón s autoservisom
Summary:MIKOVÁ, Lucia: Autosalón s autoservisom. Bakalárska práca/ Lucia Miková- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing. arch. H. Pifko, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. - Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2012, 61s Cieľom projektu bakalárskej práce je návrh autosalónu pre vybranú značku áut a k nemu príslušný autoservis. Pozemok pre navrhovaný objekt sa nachádza v Bratislave, kde sa aktuálne nachádzajú prenajímateľné kontajnerové objekty obklopené z jednej strany Trnavskou cestou a z druhej strany železnicou. Návrh pozostáva z dvoch hmôt, ktoré sú navzájom prepojené suterénom. Sú funkčne oddelené, pričom svojim tvarom a vzájomným osadením spolupôsobia a fungujú z hľadiska prevádzky. Parkovanie je riešené pri objekte spevnenými plochami, kde je možná aj prezentácia nových modelov áut, a zároveň i odstavné plochy pre ojazdené autá. V suteréne objektu sa nachádzajú miestnosti pre technické zabezpečenie budovy ako aj sklad náhradných dielov prístupný z autoservisu i nákladným výťahom pre lepšiu manipuláciu. Hmota autoservisu je dvojpodlažná, pričom prvé podlažie tvorí priestranný showroom s pracovnými miestami pre zamestnancov komunikujúcich s klientmi a príslušnými pomocnými priestormi. Druhé nadzemné podlažie je využívané pre administratívne účely prislúchajúce chodu prevádzky. Autoservis tvorí autoumývareň a tri miesta pre opravu automobilov. Je dimenzovaný pre cca 4 pracovníkov a od tohto počtu sa odvíja kapacita dennej miestnosti a hygieny určenej pre nich. Strechy oboch hmôt sú nepochôdzné. Celý návrh bol osadený do existujúceho prostredia rešpektujúc zeleň, ktorá je popretkávaná pomedzi zastavané časti. Keďže stavba je malopodlažná, zapadá do existujúceho prostredia a svojou náplňou funkcie nenarúša chod okolitých stavieb.
Key words:centrum, lexus, autoseris

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited