14. 8. 2020  19:39 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
     Projekty          Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný objekt v športovom areáli
Autor: Ing. arch. Kristína Riečičiarová
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Ing. arch. Eva Balašová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Polyfunkčný objekt v športovom areáli
Abstrakt:
Projekt rieši nedostatok rekreačných plôch v centre Bratislavy, s prihliadnutím na mestský charakter budúcej štvrte. Medzi hlavné aspekty formovania návrhu patrí aj sustanaibility -- trvalo udržateľný rozvoj. Okrem požitia recyklovateľných materálov v maximálne možnej miere, aktívneho aj pasívneho spôsobu využívania obnoviteľných zdrojov energie, prihliadam aj na primárne princípy slušnej spoločnosti. Rešpekt pre znevýhodnených, ale aj alternatívne žijúcich obyvateľov, je preukázaný dostatočne nadimenzovanými priestormi pre chodcov, cyklistov a imobilných návštevníkov a obyvateľov bloku. Priestor by mal tvoriť styčný bod medzi potrebami mesta a obyvateľov, medzi Petržalkou a Dunajom. Architektonicky zvýraznená pešia trasa reprezentuje hlavnú myšlienku konceptu, ktorou je komunikácia. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný, príjemný a efektívny priestor pre trávenie voľného a pracovného času. V architektonickej mierke sa diplomová práca zaoberá riešením objektu hotela s konferenčným centrom, v štandarde pasívneho domu. Architektúra hotela reaguje na blízkosť prírody prenikom zelene po obvode fasády, ako aj do interiérov. Práve detailnejšie vyriešenie tohto objektu tvorí nosnú časť diplomovej práce.
Klíčová slova:
udržateľný rozvoj, hotel s kogresovým centrom, rekreácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně