Jul 20, 2019   3:39 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:multipurpouse building in sport centre
Written by (author): Ing. arch. Kristína Riečičiarová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Balašová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt v športovom areáli
Summary:Projekt rieši nedostatok rekreačných plôch v centre Bratislavy, s prihliadnutím na mestský charakter budúcej štvrte. Medzi hlavné aspekty formovania návrhu patrí aj sustanaibility -- trvalo udržateľný rozvoj. Okrem požitia recyklovateľných materálov v maximálne možnej miere, aktívneho aj pasívneho spôsobu využívania obnoviteľných zdrojov energie, prihliadam aj na primárne princípy slušnej spoločnosti. Rešpekt pre znevýhodnených, ale aj alternatívne žijúcich obyvateľov, je preukázaný dostatočne nadimenzovanými priestormi pre chodcov, cyklistov a imobilných návštevníkov a obyvateľov bloku. Priestor by mal tvoriť styčný bod medzi potrebami mesta a obyvateľov, medzi Petržalkou a Dunajom. Architektonicky zvýraznená pešia trasa reprezentuje hlavnú myšlienku konceptu, ktorou je komunikácia. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný, príjemný a efektívny priestor pre trávenie voľného a pracovného času. V architektonickej mierke sa diplomová práca zaoberá riešením objektu hotela s konferenčným centrom, v štandarde pasívneho domu. Architektúra hotela reaguje na blízkosť prírody prenikom zelene po obvode fasády, ako aj do interiérov. Práve detailnejšie vyriešenie tohto objektu tvorí nosnú časť diplomovej práce.
Key words:udržateľný rozvoj, hotel s kogresovým centrom, rekreácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited