5. 6. 2020  6:24 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
     Projekty
     
Publikace
     
Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:MŠ v OS Veľká lúka, Bratislava
Autor:
Ing. arch. Zuzana Ilavská
Pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Katarína Šináková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
MŠ v OS Veľká lúka, Bratislava
Abstrakt:
Hlavný zámer návrhu je vytvoriť areál určený na vzdelávanie a šport slúžiaci nielen školopovinným deťom, ale aj širokej verejnosti. Areál zahrňuje budovu materskej a základnej školy a k nim pridruženú telocvičňu. Dizajn vychádza z princípov "dlhodobo udržateľného rozvoja." Celý koncept je riešený ako "zelený" počnúc jeho umiestnením v bezprostrednej blízkosti parku a neďalekého lesa, cez použitie tradičných stavebných materiálov až po energetický koncept v pasívnom štandarde. Budova materskej školy má pôdorysný tvar písmena L, navrhnutá je pre 80 detí. Je riešená ako jednopodlažná, v jednej časti dvojpodlažná. Zastrešená je pultovou zelenou strechou v spáde 2 stupne. Celá je riešená ako drevostavba. Južná resp. juhovýchodná fasáda, kde sú umiestnené herne je presklená. Stavba je členená na tri celky, ktoré sa môžu podľa potreby oddeliť. Je to časť materskej školy, časť jaslí a multifunkčná časť, určená v doobedňajších a poobedňajších hodinách pre škôlkárov a jasličkárov na rôzne aktivity ako cvičenie, hudobná výchova, sledovanie videa, hry za daždivého počasia, nacvičovanie besiedok divadla a pod. a vo večerných hodinách je určená na cvičenie rodičov s deťmi, predvádzanie vystúpení, tanečné alebo hudobné krúžky pre deti a pod.
Klíčová slova:materská škola, štandard pasívneho domu, dlhodobo udržateľný rozvoj

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně