Jul 20, 2019   7:49 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kindergarten, Big Camp, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Ilavská
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Šináková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:MŠ v OS Veľká lúka, Bratislava
Summary:Hlavný zámer návrhu je vytvoriť areál určený na vzdelávanie a šport slúžiaci nielen školopovinným deťom, ale aj širokej verejnosti. Areál zahrňuje budovu materskej a základnej školy a k nim pridruženú telocvičňu. Dizajn vychádza z princípov "dlhodobo udržateľného rozvoja." Celý koncept je riešený ako "zelený" počnúc jeho umiestnením v bezprostrednej blízkosti parku a neďalekého lesa, cez použitie tradičných stavebných materiálov až po energetický koncept v pasívnom štandarde. Budova materskej školy má pôdorysný tvar písmena L, navrhnutá je pre 80 detí. Je riešená ako jednopodlažná, v jednej časti dvojpodlažná. Zastrešená je pultovou zelenou strechou v spáde 2 stupne. Celá je riešená ako drevostavba. Južná resp. juhovýchodná fasáda, kde sú umiestnené herne je presklená. Stavba je členená na tri celky, ktoré sa môžu podľa potreby oddeliť. Je to časť materskej školy, časť jaslí a multifunkčná časť, určená v doobedňajších a poobedňajších hodinách pre škôlkárov a jasličkárov na rôzne aktivity ako cvičenie, hudobná výchova, sledovanie videa, hry za daždivého počasia, nacvičovanie besiedok divadla a pod. a vo večerných hodinách je určená na cvičenie rodičov s deťmi, predvádzanie vystúpení, tanečné alebo hudobné krúžky pre deti a pod.
Key words:materská škola, štandard pasívneho domu, dlhodobo udržateľný rozvoj

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited