2. 6. 2020  9:43 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty
     
     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rekreačný areál Bezovec
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Klement Trizuljak
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Rekreačný areál Bezovec
Abstrakt:
Lyžiarske a turistické stredisko Bezovec sa nachádza 25 km od kúpeľného mesta Piešťany a 35 km od Nového Mesta nad Váhom v katastri obce Nová Lehota. Stredisko nesie názov podľa vrchu Bezovec, ležiaceho v nadmorskej výške 748 m.n.m. v pohorí Malých Karpát -- Považský Inovec . V stredisku sa nachádzajú zjazdovky rôznej obtiažnosti. Stredisko je zároveň ľahko dostupné automobilovou a autobusovou dopravou s možnosťou parkovania na odstavných parkoviskách. Úlohou diplomovej práce bolo efektívnejšie využitie plôch, návrh nového horského hotela na mieste pôvodnej budovy, návrh novej funkcie -- ekocentra a regenerácia chatiek pozdĺž zjazdovky LV300. V stredisku pribudli nové parkovacie miesta v záchytných bodoch, plochy pre hry, lyžiarsku školu, plochy pre sánkovanie. V rámci eko - výchovy regenerácia lesa a jeho transformácia na náukový les, rastlinná čistiareň odpadových vôd a lesná škôlka drevín. Zároveň upravené náukové cyklistické a turistické trasy s napojením na vedľajšie regióny. Nová budova horského hotela situovaného v centre strediska rešpektuje pôvodné osadenie a vytvára nové parkovacie miesta na teréne prekryté zelenou strechou. Hotel pôsobí ako čiastočne zapustená budova. Obsahuje služby pre návštevníkov strediska a pohodlie ubytovaných. Dominantným prvkom je zelená strecha nad parkoviskom a titánzinkový obklad hmoty hotela. Hotel má na fasáde solárne kolektory a názornú fotovoltaickú stenu. Je teplovzdušne vykurovaný a vetraní. Nasávanie vzduchu je cez zemný kolektor, a predhrev prip. ochladenie je zabezpečené tepelným čerpadlom s vertikálnym vrtom. Hotel je zároveň riešený ako kombinácia dvoch materiálov -- masívnej spodnej časti ( 1.N.P. a 2.N.P. ) a ľahkej drevenej stavby ( 3.N.P. a 4.N.P. ). Kombinácia využíva pozitívne vlastnosti materiálov na dosiahnutie tepelnej pohody v hoteli. Nová funkcia v stredisku -- ekocentrum má slúžiť verejnosti a mládeži. Rozvíjať turistický ruch, svojim programom prilákať deti do detského tábora v ktorom by ťažisko výchovy bola náuka o prírode a ekológií. Ekocentrum sa nachádza severne od horského hotela v blízkosti zjazdovky LV300. Ekocentrum kombinuje podzemnú a solárnu architektúru. Budova je zasypaná zeminou, otvorená je len južná fasáda. Ekocentum v sebe zahŕňa hlavnú prednáškovú miestnosť a jednu triedu so skladom pomôcok. Všetka vybavenosť je v severnej časti budovy presvetlená svetlíkmi. Zaujímavosťou ekocentra je prezentácia novodobých ekologických systémov nielen v stavebníctve. Technické zariadenia sú rozložené popri hlavnej komunikačnej chodbe, takže návštevníci vidia ako reálne fungujú. Taktiež je tu názorná ukážka rôznych stien, od drevených až po hlinené, použitie hlinených omietok a ich rôznofarebnosť. Výrazným prvkom v ekocentre je akumulačná vodná nádrž. Vodná nádrž sa tiahne pozdĺž hlavnej komunikačnej chodby a je zasklená pochôdzným sklom. Má slúžiť ako akumulácia tepla/chladu v budove. Celé stredisko má byť prezentované ako ekologické, náukové, rešpektujúce okolitú prírodu. Zároveň stavby a zariadenia používane v stredisku musia rešpektovať ekologické zásady pre dosiahnutie štandartu ekologického rekreačného strediska.
Klíčová slova:Ekológia, Hotel, Bezovec

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně