Jul 18, 2019   0:48 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Holiday resort Bezovec
Written by (author): Ing. arch. Juraj Chnupa
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Klement Trizuljak
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekreačný areál Bezovec
Summary:Lyžiarske a turistické stredisko Bezovec sa nachádza 25 km od kúpeľného mesta Piešťany a 35 km od Nového Mesta nad Váhom v katastri obce Nová Lehota. Stredisko nesie názov podľa vrchu Bezovec, ležiaceho v nadmorskej výške 748 m.n.m. v pohorí Malých Karpát -- Považský Inovec . V stredisku sa nachádzajú zjazdovky rôznej obtiažnosti. Stredisko je zároveň ľahko dostupné automobilovou a autobusovou dopravou s možnosťou parkovania na odstavných parkoviskách. Úlohou diplomovej práce bolo efektívnejšie využitie plôch, návrh nového horského hotela na mieste pôvodnej budovy, návrh novej funkcie -- ekocentra a regenerácia chatiek pozdĺž zjazdovky LV300. V stredisku pribudli nové parkovacie miesta v záchytných bodoch, plochy pre hry, lyžiarsku školu, plochy pre sánkovanie. V rámci eko - výchovy regenerácia lesa a jeho transformácia na náukový les, rastlinná čistiareň odpadových vôd a lesná škôlka drevín. Zároveň upravené náukové cyklistické a turistické trasy s napojením na vedľajšie regióny. Nová budova horského hotela situovaného v centre strediska rešpektuje pôvodné osadenie a vytvára nové parkovacie miesta na teréne prekryté zelenou strechou. Hotel pôsobí ako čiastočne zapustená budova. Obsahuje služby pre návštevníkov strediska a pohodlie ubytovaných. Dominantným prvkom je zelená strecha nad parkoviskom a titánzinkový obklad hmoty hotela. Hotel má na fasáde solárne kolektory a názornú fotovoltaickú stenu. Je teplovzdušne vykurovaný a vetraní. Nasávanie vzduchu je cez zemný kolektor, a predhrev prip. ochladenie je zabezpečené tepelným čerpadlom s vertikálnym vrtom. Hotel je zároveň riešený ako kombinácia dvoch materiálov -- masívnej spodnej časti ( 1.N.P. a 2.N.P. ) a ľahkej drevenej stavby ( 3.N.P. a 4.N.P. ). Kombinácia využíva pozitívne vlastnosti materiálov na dosiahnutie tepelnej pohody v hoteli. Nová funkcia v stredisku -- ekocentrum má slúžiť verejnosti a mládeži. Rozvíjať turistický ruch, svojim programom prilákať deti do detského tábora v ktorom by ťažisko výchovy bola náuka o prírode a ekológií. Ekocentrum sa nachádza severne od horského hotela v blízkosti zjazdovky LV300. Ekocentrum kombinuje podzemnú a solárnu architektúru. Budova je zasypaná zeminou, otvorená je len južná fasáda. Ekocentum v sebe zahŕňa hlavnú prednáškovú miestnosť a jednu triedu so skladom pomôcok. Všetka vybavenosť je v severnej časti budovy presvetlená svetlíkmi. Zaujímavosťou ekocentra je prezentácia novodobých ekologických systémov nielen v stavebníctve. Technické zariadenia sú rozložené popri hlavnej komunikačnej chodbe, takže návštevníci vidia ako reálne fungujú. Taktiež je tu názorná ukážka rôznych stien, od drevených až po hlinené, použitie hlinených omietok a ich rôznofarebnosť. Výrazným prvkom v ekocentre je akumulačná vodná nádrž. Vodná nádrž sa tiahne pozdĺž hlavnej komunikačnej chodby a je zasklená pochôdzným sklom. Má slúžiť ako akumulácia tepla/chladu v budove. Celé stredisko má byť prezentované ako ekologické, náukové, rešpektujúce okolitú prírodu. Zároveň stavby a zariadenia používane v stredisku musia rešpektovať ekologické zásady pre dosiahnutie štandartu ekologického rekreačného strediska.
Key words:Ekológia, Hotel, Bezovec

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited