Jul 24, 2019   10:34 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional Complex , OS Big Camp, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Jana Kačurová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný blok v OS Veľká lúka, Bratislava
Summary:Moderný polyfunkčný blok v okrajovej časti Bratislavy v príjemnom prostredí navrhovaný v pasívnom štandarde a s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj. Snaha o vytvorenie kvalitného a zdravého bývania podobného bývaniu v rodinných domoch, tiež o prepojenie práce a bývania, keďže v súčasnej dobe veľa ľudí pracuje doma, o zvýšenie príťažlivosti bývania v bytových domoch. Zamedzenie centralizovaniu funkcií vsadzovaním občianskej vybavenosti do obytnej štruktúry. Polyfunkčný blok ponúka všetko čo človek potrebuje pre svoj život. Vďaka zachyteniu dopravy na okraji zóny nedochádza ku konfliktu peších a dopravných trás a obmedzuje sa hluk v okolí bytových domov. Polyfunkčný blok tvoria priestory pre administratívu, bývanie i oddych. V parteri orientovanom do ulice sú umiestnené služby. Navrhnutý je tak aby neobmedzoval okolité stavby. Svojou architektúrou príjemne dopĺňa okolie. Objekt ponúka širokú škálu bytov od jednoizbových, cez 4 izbové až po mezonety. Sú vhodné pre rôzne vekové skupiny. Nosný systém ponúka veľkú variabilnosť a flexibilnosť aj pri administratívnych priestoroch, či občianskej vybavenosti. Je riešený bezbariérovo s priamym napojením na okolitú zeleň. Vnútroblok poskytuje priestor aj pre rodiny s deťmi keďže je riešený ako pešia zóna so zjazdnými chodníkmi. Na južnej strane budov otočených do vnútrobloku sú predzáhradky a terasy, čo príjemne prepojuje obydlia s okolitým prostredím.
Key words:vnútroblok, variabilnosť, polyfunknčný

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited