5. 6. 2020  6:35 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

     Výuka
     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Centrum „Stanička“, Žilina
Autor:
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Vojtech Inczinger
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Centrum „Stanička“, Žilina
Abstrakt:
Urbanistické riešenie sa snaží využiť kruhový nadjazd, jeho terén a tak zminimalizovať zásah do priestoru parku. Snaží sa riešiť zanalyzované problémy v komplexnom celku s existujúcimi budovami. Návrh ponúka vytvorenie nových rezidenčných priestorov, ateliéry, prezentačné priestory a galériu. Architektúra tejto budovy vychádza hlavne z urbanistického konceptu, v ktorom sa budova nachádza. Mojou snahou bolo, čím najmenším spôsobom zasiahnuť do tohto prostredia. Budova je vrastená do terénu, pričom sa snažím jej architektúrou človeka upútať, no nenarúšať okolité prostredie. Ako obklad fasády budovy som použil hladký betónový obklad, čím chcem reflektovať na to, že táto budova slúži účelom neodlučiteľne spojených s alternatívnou kultúrou, ktorou kolískou sú práve miesta pod estakádami ciest, betónové parky a nevyužité priemyselné budovy. Betónové plochy v tomto zmysle poskytujú priestor pre maľbu grafitov a iných umeleckých diel.
Klíčová slova:ekologický, podzemný, umelecký, zelený, betónový, pasívny, nízkoenergetický, efektívny, nizkoenergetický, architektonický

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně