Jul 18, 2019   8:25 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residencial and cultural passive house in Žilina
Written by (author): Ing. arch. Miroslav Bolibruch
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Vojtech Inczinger
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrum „Stanička“, Žilina
Summary:Urbanistické riešenie sa snaží využiť kruhový nadjazd, jeho terén a tak zminimalizovať zásah do priestoru parku. Snaží sa riešiť zanalyzované problémy v komplexnom celku s existujúcimi budovami. Návrh ponúka vytvorenie nových rezidenčných priestorov, ateliéry, prezentačné priestory a galériu. Architektúra tejto budovy vychádza hlavne z urbanistického konceptu, v ktorom sa budova nachádza. Mojou snahou bolo, čím najmenším spôsobom zasiahnuť do tohto prostredia. Budova je vrastená do terénu, pričom sa snažím jej architektúrou človeka upútať, no nenarúšať okolité prostredie. Ako obklad fasády budovy som použil hladký betónový obklad, čím chcem reflektovať na to, že táto budova slúži účelom neodlučiteľne spojených s alternatívnou kultúrou, ktorou kolískou sú práve miesta pod estakádami ciest, betónové parky a nevyužité priemyselné budovy. Betónové plochy v tomto zmysle poskytujú priestor pre maľbu grafitov a iných umeleckých diel.
Key words:ekologický, podzemný, umelecký, zelený, betónový, pasívny, nízkoenergetický, efektívny, nizkoenergetický, architektonický

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited