Jul 18, 2019   7:04 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Blok in central axis OS Veľká lúka, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Šestinová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Blok v centrálnej časti OS Veľká lúka, Bratislava
Summary:Blok v centrálnej časti Os Veľká lúka navrhnutý v pasívnom štandarde s ohľadom na prostredie, jeho šetrenie a udržateľnosť. Potreba vytvoriť príjemné a zdravé prostredie pre široké spektrum ľudí od najmenších až po seniorov. Prepojením rôznych funkcií sa vytvára plnohodnotný priestor pre bývanie. Vnáša súlad do vzájomného " spolunažívania" práce, oddychu , súkromia a socializácie. Komplex ponúka bývanie v rôznych štandardoch: od jednoizbových až po 5 izbové a mezonety. Na južnú fasádu sú orientované terasy i predzáhradky, ktoré spájajú interiér s exteriérom. Časť orientovaná do obchodnej ulice je riešená bezbarierovo. V parteri sú umiestnené priestory občianskej vybavenosti. Obytné plochy sú dostatočne presvetlené vďaka veľkým preskleným plochám. Zabezpečujú tepelnú pohodu aj v zimných mesiacoch. Prehrievaniu zamedzujú exteriérové tieniace mechanizmy, ktoré zároveň dotvárajú architektonický výraz komplexu. Vnutroblok vytvára poloverejnú oddychovú plochu určenú pre rôzne vekové skupiny.
Key words:komplex, blok, tienenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited