Jul 18, 2019   11:57 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:cottage on kopske sedlo
Written by (author): Ing. arch. Štefan Starinský
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Imrich Pleidel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vysokohorská chata, Kopské sedlo
Summary:Vľúdny a sebestačný dom v extrémnych podmienkach je možné realizovať. Musí byť zhovievavý predovšetkým k prírode, ale aj návštevníkom, užívateľom a pocitom ktoré ľudia pretrvávajú k fenoménu hôr. Pre projekt chaty na Kopskom sedle je kľúčová jej autonómnosť v mieste s extrémnymi klimatickými podmienkami a zároveň v mieste so snáď najvyššou urbánnou hodnotou v obkolesení vrcholmi a dolinami na hranici Belianskych a Vysokých Tatier. Tvarom može byť vnímaná ako priblíženie sa k prírode a jej premenlivosti a prirodzenosti. Stavba sa extrémnym podmienkam nevzpiera - páve naopak - plne ich má prijímať a čerpať z ich prekonávania energiu potrebnú pre jej vlastný život a vlastnú pominuteľnosť.
Key words:sebestačná, stavba, život

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited