14. 8. 2020  19:34 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vysokohorská chata v tatranskom prostredí
Autor:
Ing. arch. Branislav Tandara
Pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Imrich Pleidel
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Vysokohorská chata v tatranskom prostredí
Abstrakt:
V rámci diplomovej práce som sa venoval riešeniu problému návrhu objektu -- vysokohorskej chaty v pasívnom štandarde vo vysokohorských podmienkach. Pri dispozičnom riešení chaty som vychádzal najmä z charakteristiky okolitého vysokohorského podnebia, ako aj prírodných daností oblasti a možnosti ich maximálneho využitia. Navrhovaná stavba vysokohorskej chaty je situovaná presne na prelome Vysokých Tatier a Belianskych Tatier, v Kopskom sedle. Táto oblasť je charakteristická jednak vysokým stupňom ochrany, ako aj nedotknutou prírodou. Faktor zachovania prirodzeného prostredia riešeného územia sa premieta aj v riešení objektu pomocou využitia konzoly a minimálneho zásahu do prírodného terénu. Pasívny charakter objektu si vyžaduje maximálnu mieru využitia daností prostredia, čo vo veľkej miere ovplyvňujú najmä podnebné podmienky Vysokých Tatier. Návrh vychádza z konceptu autonómnej prevádzky objektu, čo najnižšieho faktoru tvaru budovy, aerodynamiky vo vzťahu k smeru prevládajúcich vetrov, teplotného zónovania dispozície a maximálneho využitia južnej orientácie, či už na pasívne alebo aktívne využívanie slnečnej energie.
Klíčová slova:
kopske sedlo, pasívny štandard, vysokohorská chata

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 1 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně