12. 11. 2019  8:48 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Materská škola v štandarde PD, Teplička nad Váhom
Autor: Ing. arch. Lucia Franeková
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vojtech Inczinger
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Materská škola v štandarde PD, Teplička nad Váhom
Abstrakt:Projekt materskej školy vychádza z navrhovaného urbanistického konceptu obytného súboru v obci Teplička nad Váhom, ktorá leží len 3 km od Žiliny. Celý koncept je navrhovaný v štandarde efektívneho bývania v snahe o udržateľný rozvoj. Cieľom je navrhnúť prostredie priateľské k prírode a človeku a eliminovať negatíva čoraz sa častejšie vyskytujúceho suburbanizmu. Návrh uvažuje s potenciálmi tejto prímestskej časti, a naopak negatíva odstraňuje. Podstatnou je snaha vytvoriť súbor s kompaktnou zástavbou v prijateľnom merítku, v ktorom sa ľudia chcú zdržiavať, žiť, pracovať a neutekajú do mesta. Základom dobre fungujúceho obytného celku je vytvoriť základnú občiansku vybavenosť, a teda aj materskú školu. Jej budova sa nachádza v spádovej oblasti v okolí bytových a rodinných domov. Sleduje trendy a štandard nových moderných materských škôl, taktiež normové a hygienické požiadavky. Ich základom je vhodná orientácia tried. Návrh veľkoryso pracuje s ich juhovýchodným presvetlením. Celá budova je navrhnutá v štandarde pasívneho domu. Základné priestory sú rozšírené o počítačovú miestnosť, učebňou predškolákov vybavenú lavicami a tabuľou, spoločnou herňou, využívanú v prípade nepriaznivého počasia. Ďalej sa tu nachádza bazén, sauna a univerzálna sála využívaná na besiedky s rodičmi, voľnočasové aktivity a podobne. Návrh počíta s postupnými demografickými zmenami obytného súboru. Funkcia materskej školy je preto flexibilná a prispôsobená na jej ďalšie funkčné využitie. Priestory bazéna, sauny a univerzálnej sály sú vďaka rozdielnemu dennému režimu sprístupnené verejnosti. Vzniká tu tak relax centrum so samostatnou prevádzkou. Budova školy je rozšírená i o ordináciu zubného lekára. Hmotovo - kompozičné riešenie pracuje s tvarom kocky a jej modifikáciami.
Klíčová slova:materská škola, pasívny dom, efektívne bývanie, Žilina

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně