Jul 22, 2019   8:43 p.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kindergarten in standard of passive house, Teplička nad Váhom
Written by (author): Ing. arch. Lucia Franeková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Vojtech Inczinger
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materská škola v štandarde PD, Teplička nad Váhom
Summary:Projekt materskej školy vychádza z navrhovaného urbanistického konceptu obytného súboru v obci Teplička nad Váhom, ktorá leží len 3 km od Žiliny. Celý koncept je navrhovaný v štandarde efektívneho bývania v snahe o udržateľný rozvoj. Cieľom je navrhnúť prostredie priateľské k prírode a človeku a eliminovať negatíva čoraz sa častejšie vyskytujúceho suburbanizmu. Návrh uvažuje s potenciálmi tejto prímestskej časti, a naopak negatíva odstraňuje. Podstatnou je snaha vytvoriť súbor s kompaktnou zástavbou v prijateľnom merítku, v ktorom sa ľudia chcú zdržiavať, žiť, pracovať a neutekajú do mesta. Základom dobre fungujúceho obytného celku je vytvoriť základnú občiansku vybavenosť, a teda aj materskú školu. Jej budova sa nachádza v spádovej oblasti v okolí bytových a rodinných domov. Sleduje trendy a štandard nových moderných materských škôl, taktiež normové a hygienické požiadavky. Ich základom je vhodná orientácia tried. Návrh veľkoryso pracuje s ich juhovýchodným presvetlením. Celá budova je navrhnutá v štandarde pasívneho domu. Základné priestory sú rozšírené o počítačovú miestnosť, učebňou predškolákov vybavenú lavicami a tabuľou, spoločnou herňou, využívanú v prípade nepriaznivého počasia. Ďalej sa tu nachádza bazén, sauna a univerzálna sála využívaná na besiedky s rodičmi, voľnočasové aktivity a podobne. Návrh počíta s postupnými demografickými zmenami obytného súboru. Funkcia materskej školy je preto flexibilná a prispôsobená na jej ďalšie funkčné využitie. Priestory bazéna, sauny a univerzálnej sály sú vďaka rozdielnemu dennému režimu sprístupnené verejnosti. Vzniká tu tak relax centrum so samostatnou prevádzkou. Budova školy je rozšírená i o ordináciu zubného lekára. Hmotovo - kompozičné riešenie pracuje s tvarom kocky a jej modifikáciami.
Key words:materská škola, pasívny dom, efektívne bývanie, Žilina

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited