10. 8. 2020  20:18 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
     
Projekty
     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Polyfunkčný bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:
Predmetom riešenia záverečnej bakalárskej práce bolo vytvorenie návrhu pre polyfunkčný bytový dom. Na výber boli ponúknuté tri lokality, v rôznych častiach Bratislavy, z ktorých som si nakoniec vybral pozemok situovaný pri nároží ulíc Cyprichova a Černockého v mestskej časti Bratislava -- Rača, miestna časť Krasňany. Môj výber bol podmienený viacerými faktormi, ako napríklad dobré napojenie na mestskú infraštruktúru, pomerne pokojné prostredie okolitej bytovej zástavby či nadväznosť na okolitú krajinu úpätia Malých Karpát. Návrh spolu so svojím bezprostredným okolím nadväzuje na jestvujúcu zástavbu a svojou priestorovou a hmotovo kompozičným riešením dotvára okolitú urbanistickú štruktúru. Ako aj pri okolitej zástavbe, objekt polyfunkčného bytového domu vychádza z klasickej pravouhlej, kubusovitej formy, doplnenej o sedlovú strechu typickú pre lokalitu, v ktorej je pozemok situovaný. Objekt má dokopy 6 podlaží, z toho 5 nadzemných a jedno podzemné, ktoré slúži ako hromadné garáže pre obyvateľov bytového domu a sú tu situované všetky technické zariadenia zabezpečujúce prevádzku budovy. Vyvýšené prvé podlažie z väčšej časti zaberajú prevádzky nebytového charakteru, ktoré ponúkajú svoje služby aj širšiemu okoliu, nielen obyvateľom. Zostávajúce podlažia slúžia výhradne na bývanie v bytoch, ktoré sú prístupné z pavlače orientovanej do Černockého ulice. Na výber sú viaceré varianty bytov -- od jednoizbových až po trojizbové mezonety s veľkou terasou na streche. Na opačnej strane sú do tichého dvora orientované jednotlivé obývacie izby s napojením na terasy, prípadne lodžie, a poskytuje tak obyvateľom dostatočné pohodlie, priestor na oddych a relax v tichom prostredí. Hlavným zámerom bolo vytvoriť taký koncept, ktorý svojím stvárnením zapadne do okolitej štruktúry a svojim obyvateľom poskytne vhodné plnohodnotné prostredie pre bývanie.
Klíčová slova:
Černockého ulica, pavlač, polyfunkčný bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně