Jul 17, 2019   1:02 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mixed Use Building
Written by (author): Ing. arch. Juraj Senecký
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Predmetom riešenia záverečnej bakalárskej práce bolo vytvorenie návrhu pre polyfunkčný bytový dom. Na výber boli ponúknuté tri lokality, v rôznych častiach Bratislavy, z ktorých som si nakoniec vybral pozemok situovaný pri nároží ulíc Cyprichova a Černockého v mestskej časti Bratislava -- Rača, miestna časť Krasňany. Môj výber bol podmienený viacerými faktormi, ako napríklad dobré napojenie na mestskú infraštruktúru, pomerne pokojné prostredie okolitej bytovej zástavby či nadväznosť na okolitú krajinu úpätia Malých Karpát. Návrh spolu so svojím bezprostredným okolím nadväzuje na jestvujúcu zástavbu a svojou priestorovou a hmotovo kompozičným riešením dotvára okolitú urbanistickú štruktúru. Ako aj pri okolitej zástavbe, objekt polyfunkčného bytového domu vychádza z klasickej pravouhlej, kubusovitej formy, doplnenej o sedlovú strechu typickú pre lokalitu, v ktorej je pozemok situovaný. Objekt má dokopy 6 podlaží, z toho 5 nadzemných a jedno podzemné, ktoré slúži ako hromadné garáže pre obyvateľov bytového domu a sú tu situované všetky technické zariadenia zabezpečujúce prevádzku budovy. Vyvýšené prvé podlažie z väčšej časti zaberajú prevádzky nebytového charakteru, ktoré ponúkajú svoje služby aj širšiemu okoliu, nielen obyvateľom. Zostávajúce podlažia slúžia výhradne na bývanie v bytoch, ktoré sú prístupné z pavlače orientovanej do Černockého ulice. Na výber sú viaceré varianty bytov -- od jednoizbových až po trojizbové mezonety s veľkou terasou na streche. Na opačnej strane sú do tichého dvora orientované jednotlivé obývacie izby s napojením na terasy, prípadne lodžie, a poskytuje tak obyvateľom dostatočné pohodlie, priestor na oddych a relax v tichom prostredí. Hlavným zámerom bolo vytvoriť taký koncept, ktorý svojím stvárnením zapadne do okolitej štruktúry a svojim obyvateľom poskytne vhodné plnohodnotné prostredie pre bývanie.
Key words:Černockého ulica, pavlač, polyfunkčný bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited