14. 8. 2020  19:23 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty
     
Výuka     Projekty     Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Polyfunkčný bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:
Polyfunkčný bytový dom je stavba, ktorá vytvára nielen intímny priestor na individuálne bývanie, ale aj verejný priestor pre rôzne prevádzky a funkcie a poloverejný priestor pre relax, oddych a trávenie voľného času. Cieľom danej témy mojej bakalárskej práce s názvom Polyfunkčný bytový dom -- Cyprichova -- Černockého -- Rača, bolo navrhnúť polyfunkčný bytový dom na vyhradenom pozemku v lokalite Krasňany, Bratislava, ktorý doplní existujúcu zástavbu a voľne na ňu nadviaže. Pozemok sa nachádza blízko rýchlostnej cesty na Račianskej ulici, čím sú jeho obyvatelia bezprostredne napojení na hlavný ťah mesta Bratislavy, no zároveň zapadá do tichej nízkopodlažnej zástavby bytových domov so sedlovými strechami v tejto pokojnej lokalite. Z daného umiestnenia plynulo vzišla otázka kontrastu moderného uponáhľaného mesta a pokojného tradičného života, ktorou som sa v úlohe architekta pri navrhovaní dlho zaoberala. Vývoj hmoty objektu sa odvíjal od zopakovania rozmerov a umiestnenia susedných bytových domov, čo však priestorovo nevyhovovalo dnešným požiadavkám pre komfortné bývanie a preto bol rozšírený o druhú "zapustenú" hmotu, ktorá od druhého nadzemného podlažia rozšírila podlahovú plochu pre navrhované byty rôznych veľkostných kategórií. Vznikol päťpodlažný sekciový objekt s pridaním podkrovného priestoru. Výborná orientácia pozdĺžnej fasády na juh podnietila vznik priebežných južných balkónov s veľkými presklenými oknami, ktorým som dopriala aj posuvné slnečné tienidlá. Sedlová strecha poskytuje priestor pre výhodné umiestnenie termálnych panelov. Polyfunkčný bytový dom je otvorený do slnečnej strany nielen bytmi ale aj prevádzkami v prvom nadzemnom podlaží -- kníhkupectvom a kaviarňou s priestrannou terasou, ktorá plynulo nadväzuje na voľné zelené priestranstvo a relaxačné plochy vytvorené existujúcou zeleňou pomocou drobných úprav. Vyhriaty dom sa v poslednom nadzemnom podlaží otvára terasou do ulice aj severnej strane. Tieto terasy sú sprístupnené nielen priamo z daných mezonetových bytov, ale časť z nich je prístupná pre všetkých obyvateľov domu.
Klíčová slova:Polyfunkčný bytový dom, Krasňany, sedlová strecha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně