Jul 18, 2019   10:47 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mixed use building
Written by (author): Ing. arch. Simona Tóthová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť polyfunkčný bytový dom. Z architektonického hľadiska sa jedná o bytový dom pavlačového typu so štyrmi poschodiami a suterénom. Stavba bola navrhnutá v bytovej lokalite Bratislavy, mestská časť Bratislava -- Rača, v ulici Černockého. Na prvom nadzemnom poschodí sa nachádzajú variabilné priestory, kočikáreň a práčovňa. Na vyšších poschodiach sú umiestnené byty vo veľkosti stredného štandardu. Práca obsahuje projekt pre stavebné povolenie, ktorá zahŕňa sprievodnú správu, technickú správu a grafickú časť s popisom podláh, okien a skladby nosných konštrukcií. V projekte boli dodržané STN a EN normy, ktoré predpisujú kritériá pre riešenie technických detailov stavby.
Key words:Černockého, Pavlač, Rača

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited