Jul 23, 2019   8:25 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Living for seniors in the village enviroment
Written by (author): Ing. arch. Tomáš Huliman
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Šináková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bývanie pre seniorov vo vidieckom prostredí
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť Bývanie pre seniorom vo vidieckom prostredí. Snahou bolo navrhnúť budovu, ktorá nepripomína zariadenie nemocnice alebo hospicu. Architektonicky je budova členená na menšie hmoty , aby zapadla do mierky dedinského prostredia . V navrhovanom objekte je riešené malé ambulantné stredisko, ubytovanie seniorov, zariadenie pre denný pobyt seniorov a kaviareň. Hlavnou myšlienkou bolo , aby každý senior mal svoju súkromnú zónu, pretože tú každý človek potrebuje aby sa cítil bezpečne. V polosúkromnej sa stretáva s menšou skupinkou ubytovaných a v poloverejnej so všetkými ubytovanými. Zabezpečený je aj kontakt s okolím v podobe kaviarne a napojenia na navrhovaný park, čím som dosiahol aby človek v takomto zariadení nebol "odrezaný" od bežného života.
Key words:Bývanie, senior, odrezaný

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited