Jul 19, 2019   1:46 a.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunkčný objekt ako mestotvorný prvok
Written by (author): Ing. arch. Tomáš Krištek
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt ako mestotvorný prvok
Summary:Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť objekt, ktorý svojím riešením zohľadní nielen architektonickú ale aj urbanistickú stránku veci. Zoberie do úvahy danosti terénu, prostredia a funkčno prevádzkové vzťahy. Snažil som sa vytvoriť priestor, ktorý ponúkne ľuďom viac ako je bežné, ktorý prinesie Župnému námestiu a tiež Michalskej priekope viac života a vzájomne ich prepojí. Riešenie ponúka nové, variabilné, netradičné možnosti využitia vnútorného priestoru. Mojím zámerom bolo vytvoriť objekt, ktorý bude schopný prispôsobiť sa požiadavkám dnešnej spoločnosti. Použil som materiály, ktoré sledujú súčasné trendy a riešením reflektujú architektonický názor, zohľadňujú psychlogické momenty, urbanistické východiská, tiež energetiku a efektívne využitie pozemku.
Key words:psychlogické, efektívne, reflektujú

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited