Jul 16, 2019   6:58 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Aquapark in the holiday resort Kurinec – Zelená voda
Written by (author): Ing. arch. Dalibor Vidiečan
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aquapark v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda
Summary:Aquapark v rekreačnej oblasti Kurinec -- Zelená voda Riešené územie je situované neďaleko mesta Rimavská Sobota asi 5 km juhovýchodným smerom. V minulosti bol Kurinec vyhľadávaným rekreačným miestom nielen pre svoju blízkosť k mestu ale aj príjemnou polohou na juhu stredného Slovenska. V súčastnosti areál Kurinca nie je vhodný na rekreáciu. V minulosti bol vypracovaný projekt aquaparku, ktorý však nebol realizovaný, no boli vykonané prípravné práce a realizované inžinierske siete. Toto spôsobilo zmeny, ktoré teraz zabraňujú plnohodnotne využívať tento areál. V náväznosti na prípravné práce a zónovanie pôvodného projektu som navrhol vlastný projekt aquaparku a celého rekreačného areálu. Oproti pôvodnému projektu som pridal nové fukcie -- vzdelávanie a prechodné ubytovanie pre študentov, vedeckotechnologicky zábavný park a funkcie športu voľnočasového využitia - krytá hala, bowling, vodný vlek. Funkcie areálu dopĺňa autocamp, penzióny, občianska vybavenosť, jazdecký areál a bývanie v rodinných domoch a malometrážnych bytoch pre zamestnancov. V diplomovej práci som sa podrobnejšie venoval návrhu aquaparku. Areál aqzaparku pozostáva z niekoľkých častí. Hlavnou časťou je budova aquaparku. Navrhnutá je princípom priestor v priestore. V priestore kompaktnej obdĺžnikovej haly je vložený priestor prevádzok -- vstup, šatne, fitness, wellness, reštaurácia a rýchle občerstvenie, kuchyňa a skladové hospodárstvo, prvá pomoc, príslušenstvo pre zamestnancov a pod. Vstupným podlažím je druhé nadzemné podlažie kde sú aj šatne a fitness. Na prvom nadzemnom podlaží je wellnes, reštaurácia a rýchle občerstvenie, sklady, prvá pomoc a bazény. Bazény využívajú termálnu vodu a sú rozdelené na relaxačný bazén, kľudový bazén, detský bazén a prieplavový bazén do exteriéru. Nosným konštrukčným prvkom haly je železobetónový skelet, stropnú konštrukciu tvorí priestorová doska v kombinácii drevo -- oceľ. Strešná konštrukcia je neprevetraná, zateplená nepochôdzna. Plášť budovy tvorí zavesená hliníková fasáda s izolačným trojsklom. Na bazénovú halu je napojená tobogánová hala s vežou. Druho časťou areálu je budova letného vstupu s prezliekarňami, hygienickým zariadením pre návštevníkov, rýchle občerstvenie, bar, sklady a atraktívna prevádzka pre celý areál Kurinca - bowling s tromi dráhami a hracími automatmi. Exteriér dotvárajú bazény (obdobné ako v interiéri), vodné atrakcie ako tobogán a šmýkľavky a plavecký bazén o dĺžke 50m. Celková plocha areálu aquaparku je 17950 m2. Abstrakt z diplomovej práce Bc. Dalibor Vidiečan
Key words:aquapark, bazén, wellness

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited