10. 8. 2020  20:25 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty
     
     
Projekty     Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Ekocentrum Hrubý Šúr
Autor: Ing. arch. Jaroslav Lecký
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Bjorn Kierulf
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Ekocentrum Hrubý Šúr
Abstrakt:
Predmetom zadania je návrh Ekocentra pre občianske združenie ArTUR, Architektúra trvalo udržateľného rozvoja. Zámerom je rekonštrukcia a obnova budovy pôvodnej školy a vybudovanie nového objektu, prístavby prislúchajúceho k pôvodnej škole. Budova školy bola postavená v roku 1903, nie je pod pamiatkovou ochranou, ale je významný identifikačný bod pre obyvateľov obce. Hodnotná je severná, uličná, fasáda a hmota domu, v interiéri bývalé triedy a priestor pódia. Obnova je vedená v duchu zacovania historických hodnôt a pridanie hodnoty energetického štandardu. Dôležitým prvkom je názornosť, keďže budova bude slúžiť verejnosti ako demonštrácia. Mnoho postupov je "tmavo zelených" a experimentálnych. Prednosťou návrhu je možnosť dlhodobého sledovania experimentálnych postupov a technológií v praxi, nie v laboratórnych podmienkach. Škola je postavená na malej parcele. Priestorové nároky vzdelávacej inštitúcie ako Ekocentrum vyžadujú omnoho väčšie plochy, preto je nutné riešiť aj dostavbu. Prístavba je zavesená v úrovni 2.NP vo vzduchu na pilótach nad komunikačnou časťou parcely. Na piliere sú použité hrubo opracované kmene dubov z lužných lesov. Prístavba je riešená v štandarde pasívneho domu. Nosný systém tvoria drevené klieštiny, tepelno-izolačný plášť tvoria slamené balíky a fúkaná celulóza. Kompozične prístavba pôsobí ako atraktor, je silným výrazovým prvkom. Nezatieňuje však pôvodnú stavebnú substanciu, komunikuje s ňou lávkami. V návrhu sú použité najnovšie technológie v oblasti TZB, veľkokapacitné kompostovacie nádrže na odpad z WC, koreňová čistička, splynovací kotol na kusové drevo, rekuperačné zariadenie. EKOcentrum bude svojou funkciou jedinečné svojho druhu v SR. V našich podmienkach nie sú vzdelávacie centrá tohto typu rozšírené. Ekocentrum poskytuje jedinečné zosúladenie praktického a teoretického, "dospeláckeho" a detského, experimentálneho a overeného, aktívneho a oddychového, intenzívneho a príležitostného prístupu k ekológií a enviromentálnej výchove.
Klíčová slova:
slama, ekocentrum, experiment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně