Jul 20, 2019   11:22 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Gallery
Written by (author): Ing. arch. Diana Semancová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria
Summary:Zadaním práce bolo navrhnúť galériu s reštauráciou v lokalite pri Štrkoveckom jazere. Riešiť problematiku daného územia, správne osadiť objekt vzhľadom na okolie, vyriešiť parkovanie pod objektom. Hlavným zámerom pri navrhovaní architektúry galérie bolo maximálne využiť potenciál jestvujúceho pozemku pri jazere. Zabezpečiť kontakt reštaurácie s vodou a tým ju zatraktívniť. Dôležitou súčasťou budovy je aj verejný priestor v exteriéri. Vytvoriť exteriérové plochy s aktivitami pre mladých ľudí, napojenie na cyklotrasy, chodníky okolo jazera. V druhej časti práce bolo cieľom vypracovať projekt na stavebné povolenie. K dispozícii boli aj konzultácie profesií, kde sa riešilo konštrukčno -- materiálové riešenie, rozvody a umiestnenie zariadení TZB, svetlotechnika, teplotechnika a požiarna bezpečnosť.
Key words:galéria, jazero, verejný priestor, konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited