5. 6. 2020  5:55 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty          
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Galéria
Autor:
Ing. arch. Karolína Sásiková
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Galéria
Abstrakt:
Predmetom riešenia mojej bakalárskej práce bolo navrhnutie budovy Galérie s reštauráciou. Ide o občiansku stavbu, ktorá je situovaná v Bratislave, mestskej časti Ružinov, na východnom brehu Štrkoveckého jazera. Táto lokalita, vďaka svojej polohe, prepojeniu s občiansku vybavenosťou a rekreačnej funkcii sa stala významný činiteľom pri tvorbe urbanistického aj architektonického konceptu. Hlavným cieľom bolo vytvorenie stavby, ktorá by už svojou hmotou pripomínala umelecké dielo, v interiéri by spĺňala všetky požiadavky na špecifické výstavné a prezentačné priestory a exteriérovými plochami by tvorila harmonické prepojenie s jazerom. Navrhovaný objekt sa skladá z dvoch rôznych trojuholníkových hmôt, ktoré sa špičkami zarezávajú do seba, pričom vytvárajú jeden celok, ale funkčne ostávajú rozdelené na časti galerijnú a reštauračnú. Budova má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádzajú garáže a technické vybavenie budovy. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory galérie , kancelárie , priestory pre premenlivú expozíciu, aukčná miestnosť, depozit, dielna, zázemie zamestnancov a hygiena, ďalej sa tu nachádzajú priestory reštaurácie s kompletným zázemím kuchyne, pričom táto reštauračná časť budovy je len jednopodlažná. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza otvorený výstavný priestor s galériou uprostred, depozit a hygiena. Navrhnutá budova Galérie rešpektuje okolitý urbanizmus a harmonicky doňho zapadá, spĺňa dispozično-prevádzkové požiadavky, a využíva moderné materiály.
Klíčová slova:výstava, reštaurácia, Galéria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně