Jul 17, 2019   10:57 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Galéria
Written by (author): Ing. arch. Karolína Sásiková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria
Summary:Predmetom riešenia mojej bakalárskej práce bolo navrhnutie budovy Galérie s reštauráciou. Ide o občiansku stavbu, ktorá je situovaná v Bratislave, mestskej časti Ružinov, na východnom brehu Štrkoveckého jazera. Táto lokalita, vďaka svojej polohe, prepojeniu s občiansku vybavenosťou a rekreačnej funkcii sa stala významný činiteľom pri tvorbe urbanistického aj architektonického konceptu. Hlavným cieľom bolo vytvorenie stavby, ktorá by už svojou hmotou pripomínala umelecké dielo, v interiéri by spĺňala všetky požiadavky na špecifické výstavné a prezentačné priestory a exteriérovými plochami by tvorila harmonické prepojenie s jazerom. Navrhovaný objekt sa skladá z dvoch rôznych trojuholníkových hmôt, ktoré sa špičkami zarezávajú do seba, pričom vytvárajú jeden celok, ale funkčne ostávajú rozdelené na časti galerijnú a reštauračnú. Budova má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádzajú garáže a technické vybavenie budovy. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory galérie , kancelárie , priestory pre premenlivú expozíciu, aukčná miestnosť, depozit, dielna, zázemie zamestnancov a hygiena, ďalej sa tu nachádzajú priestory reštaurácie s kompletným zázemím kuchyne, pričom táto reštauračná časť budovy je len jednopodlažná. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza otvorený výstavný priestor s galériou uprostred, depozit a hygiena. Navrhnutá budova Galérie rešpektuje okolitý urbanizmus a harmonicky doňho zapadá, spĺňa dispozično-prevádzkové požiadavky, a využíva moderné materiály.
Key words:výstava, reštaurácia, Galéria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited